Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

Opaaal
Ciri była zdziwiona i rozczarowana, ale przeszło jej szybko. Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać – bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski – Wieża Jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viaDaisy88 Daisy88

September 12 2019

Opaaal
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viapikkumyy pikkumyy
Opaaal
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viapikkumyy pikkumyy
Opaaal
Ciri była zdziwiona i rozczarowana, ale przeszło jej szybko. Uczyła się. Także tego, by nie dziwić się za dużo i za dużo nie oczekiwać – bo wtedy rozczarowanie bywa mniej dotkliwe.
— Andrzej Sapkowski – Wieża Jaskółki
Reposted fromnyaako nyaako viaDaisy88 Daisy88

September 08 2019

Opaaal
3274 790d 500
#cynicznyromantyzm
Opaaal
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Opaaal
Opaaal
7460 34b8 500
Reposted fromcontigo contigo viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Opaaal
9456 47e6 500
Piotr Sommer
Reposted fromciarka ciarka viascorpix scorpix
Opaaal
2069 9c87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
Opaaal
4069 0468 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
Opaaal
5147 ab59
Reposted fromfungi fungi viause-useless-mind use-useless-mind
Opaaal
tak bardzo nie chcę, żeby nas to wszystko przerosło. 
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viapikkumyy pikkumyy
Opaaal
1558 e240 500
Piotr C.
Reposted fromdygoty dygoty viapikkumyy pikkumyy
Opaaal
Spotkałem ją przyjacielu po długim czasie. Dalej wywołuje we mnie te same emocje co kiedyś. Dalej się tak samo śmieje i zaczesuje włosy na lewą stronę. Była ubrana w piękną, zwiewną sukienkę i niech żadna kobieta nie mówi, że nie zwracamy na takie rzeczy uwagi. 
Ona jest miłością mojego życia, wiem to, ale nie możemy być razem. Wiem, to dziwnie brzmi, wręcz śmiesznie, ale ja zawsze byłem tchórzem i chociaż wiem, że moje życie z nią wyglądałoby zupełnie inaczej, że byłbym szczęśliwszy to nigdy nie umiałem powiedzieć tego na głos. Szczęście, że mogę chociaż raz na jakiś czas ją spotkać i spojrzeć jej w oczy, posłuchać jak się śmieje, jak dogryza moim kolegom, bo żart miała zawsze cięty i nigdy jej się to nie zmieniło. 
Kocham ją na swój sposób, a ona mnie, wiem to. Jednak nie dane nam było być razem. To ja spieprzyłem, nie ona. Jednak cierpimy razem będąc w związku z nieodpowiednimi osobami. Moja partnerka daje mi szczęście i poczucie stabilizacji, ale nie tylko tego człowiek szuka w życiu. Ona mnie kocha, a ja? Jest moim przyjacielem, tyle mogę powiedzieć. To cholernie smutne i przerażajace mój przyjacielu, to co Ci teraz mówię, ale komuś muszę. Jest mi lepiej, dziękuje. - postawił kropkę na końcu zdania, wyrwał kartkę z zeszytu i ją spalił - nie miałby odwagi nikomu o tym powiedzieć.
— "Czarne buty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Opaaal
4384 9aa6 500
Reposted fromsavor savor viascorpix scorpix

August 13 2019

Opaaal
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viapikkumyy pikkumyy
Opaaal
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki.
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać.
A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaDaisy88 Daisy88

June 09 2019

Opaaal
6462 bc34 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaoll oll
Opaaal
0353 9ca2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl