Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

Opaaal
Każda silna kobieta powinna raz w miesiącu wypić butelkę wódki i popłakać - to nie oznaka słabości, lecz aktualizacja oprogramowania.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Opaaal
5253 fd3a 500
Opaaal
5516 2876 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viapikkumyy pikkumyy
Opaaal
0102 b432 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapikkumyy pikkumyy
Opaaal

Ileż ja się napłakałam. Ale teraz już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.

— Coco Chanel
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viascorpix scorpix
Opaaal
1230 f1a6
Reposted frommiststueck miststueck viascorpix scorpix

March 23 2019

Opaaal
9900 aade
Reposted frompastelowe pastelowe viapikkumyy pikkumyy
Opaaal

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"

March 11 2019

Opaaal

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape viadragonslover dragonslover

March 10 2019

Opaaal
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Opaaal
5686 fb17
Reposted fromcalifornia-love california-love viaolvide olvide
Opaaal
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viafeniculum feniculum
Opaaal
9580 fcb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoelya noelya
Opaaal
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viaDaisy88 Daisy88

March 09 2019

Opaaal
5040 74d6 500
A.Świrczyńska
Reposted fromdecepcion decepcion vialekkaprzesada lekkaprzesada
Opaaal
5553 9697 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viainto-black into-black
Opaaal
0887 f3ba 500
Reposted fromoll oll viatutus tutus
Opaaal
Nie wierzyłem w cuda, bo nawet jeśli się przydarzały, to nie mnie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
Opaaal
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha
Opaaal
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaszkodadzinska szkodadzinska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl