Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

2703 001d 500
Reposted fromdivi divi viaaltopalto altopalto

February 09 2019

Opaaal
0854 9749 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viareloveution reloveution
Opaaal
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viareloveution reloveution
Opaaal
Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki. 
— 12 prawo Murphy'ego
Reposted fromlovvie lovvie viareloveution reloveution

August 07 2018

Opaaal
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapengin pengin
Opaaal
8766 11bb 500
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
Opaaal
rok temu o tej porze też było chujowo.
— nie wiem czyje.
Reposted fromthesmajl thesmajl viascorpix scorpix
Opaaal
4929 3cbc
Reposted fromdusielecc dusielecc viascorpix scorpix
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viazwariowalam zwariowalam
8796 e9cd 500

clifftopsintheskies:

Ethiopian Opal with a rare ‘Honeycomb’ Pattern

i need more opals in my life

Opaaal
1895 2fa4 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Opaaal
8411 cc7a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viascorpix scorpix
Opaaal
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viascorpix scorpix
Opaaal
4451 81f7
Opaaal
4628 fbdf
Reposted fromsummerkiss summerkiss viascorpix scorpix
Opaaal
Oszaleć, zabić się czy ciągnąć dalej?
— Charles Bukowski
Opaaal
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viascorpix scorpix
Opaaal
Wszyscy chcą iść do nieba, ale nikt nie chce umierać 
— Marines
Reposted fromaneth aneth viaDaisy88 Daisy88
Opaaal
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viaDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl