Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

Opaaal
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapsychoza psychoza
Opaaal
0337 5259 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
Opaaal
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viascorpix scorpix
Opaaal
To wielka tajemnica, jak człowiek powinien postępować, by nie zmarnować sobie życia.
— Miguel de Cervantes
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viascorpix scorpix

October 30 2019

Opaaal
5215 6d0f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

October 29 2019

Opaaal
Nie można dawać adresu swojej zupy nikomu. Zupa jest zbyt intymna, ukazujemy tam swoje słabośći i rzeczy których się boimy. Nie można
— Nikomu...
Opaaal
0304 0ef9 500
Opaaal
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes vialoveistrue loveistrue
Opaaal
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Opaaal
4401 d79f 500
Reposted fromzie zie viasensimilla sensimilla
Opaaal
3063 6673 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoisonedivy poisonedivy
Opaaal
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham. 
— Marek Hłasko
Reposted fromlovvie lovvie viaimpulsivee impulsivee
Opaaal
Nie jestem pewna. Ile można znieść, zanim się człowiek w końcu rozleci?
— Camilla Läckberg - "Syrenka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee
Opaaal
Opaaal
Przez całe życie instynkt uczył mnie jednego - człowiek ma większe szanse jeśli polega na sobie.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Opaaal
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie.
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromlovvie lovvie viafoodforsoul foodforsoul

October 27 2019

Opaaal
8667 147d 500
Reposted froms3 s3 viaensomme ensomme
Opaaal
1894 b906
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabirke birke
Opaaal
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viascorpix scorpix
Opaaal
9666 3c2d
Reposted fromRowena Rowena viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl